Petak, 30 Kolovoz 2019

SZGO nudi ugostiteljski objekt u Kuglani u zakup

Napisao/la 
Športska zajednica Grada Ogulina, 29. kolovoza, je objavila natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek Ogulin. Radi se o prostoru na adresi Žegar VI/3 , površine 80 m2, koji služi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Zakupac uzima u zakup ugostiteljski prostor u viđenom stanju.

Početni iznos zakupnine iznosi 45,00 kn + pdv za metar kvadratni korisne površine mjesečno. U cijenu nisu uključeni troškovi vode, struje, grijanja i drugi režijski i komunalni troškovi. Zakupac je dužan najamninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do petog dana u mjesecu.
Ugostiteljski prostor daje se u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina, uz mogućnost produljenja na daljnjih 5 godina, pod uvjetom da zakupac uredno pruža usluge i podmiruje obveze prema zakupodavcu.

Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, te pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih ponuda, koje se mogu podnijeti u roku 8 dana od objave natječaja, a potrebno ih je dostaviti na adresu Športska zajednica Grada Ogulina, Bolnička 9, Ogulin, s naznakom "NE OTVARAJ – natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora“.

Otvaranje i razmatranje ponuda, te odabir najpovoljnije ponude izvršit će Natječajna komisija ŠZG Ogulina nakon isteka roka za dostavu ponuda.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Više informacija o potrebnim uvjetima i dokumentaciji za prijavu na natječaj možete dobiti u Športskoj zajednici Grada Ogulina.
Pročitano 885 puta